• Seçme Yerleştirme

  • Eğitim

  • Danışmanlık

  • Koçluk

Etkinlik Takvimi

Bugünkü mesajınız için tıklayın


SP �nsan Kaynaklar� H�lya Erbeyli; T�rkiye � Kurumu�nun 08.03.2014 tarih ve 644 numaral� izin belgesi ile faaliyet g�stermektedir. 4904 say�l� Kanun uyar�nca i� arayanlardan �cret al�nmas� yasakt�r. �ikayetleriniz i�in �stanbul �al��ma ve � Kurumu �l M�d�rl�� Kad�k�y Hizmet Merkezine ba�vurabilirsiniz. Adres: E�itim Mah. 1. A�kg�z Sok. No: 34 Kad�k�y / �stanbul Telefon: 0216 418 34 55-57
24.05.2017    aktif 2    bugün : 57    toplam : 162064