İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan Kaynakları Eğitimleri

Kendinizi Geliştirin

Some universities have book smarts, some have street smarts and some are just nice to look at.

Kendinizin Farkına Varın

Some universities have book smarts, some have street smarts and some are just nice to look at.

Mucizelere Kapını Açın

Some universities have book smarts, some have street smarts and some are just nice to look at.

AMAÇ

Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasını değişken iş ortamlarında ve  firmanın hedeflerine ulaşmasında etkin bir şekilde kullanabilmektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması nedir?
 • İnsan Kaynakları planlamasını etkileyen faktörler nelerdir?
 • Gerçek ve yedek İnsan Kaynakalrı  ihtiyacı ve hesaplanması
 • İşgücü arz ve talebinin belirlenmesi
 • İnsan Kaynakları planlarının hazırlanması
 • İnsan Kaynakları Planlaması ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar
 • İnsan Kaynakları Planlarının Firma stratejileri ile uyumu
AMAÇ İşveren markasını oluşturmada İnsan Kaynaklarının rolünü ve yapabileceklerini öğrenmektir. EĞİTİMİN İÇERİĞİ •İşveren markası nedir? •İşveren markası algısında İnsan Kaynaklarının rolü ve önemi •İnsan Kaynakları olarak İşveren Markasını nasıl yönetirsiniz? •İşveren markası algısını oluşturma ve yönetme yolları

AMAÇ

İş analizini etkin bir şekilde gerçekleştirerek, çıktılarını doğru şekilde kullanabilmektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • İş analizi nedir?
 • İş analizinin çıktıları nerelerde kullanılabilir?
 • İş analizinde kullanılabilecek yöntemler
 • İş analizinde dikkat edilmesi gereken noktalar

AMAÇ
İş değerlemenin nasıl yapılacağını ve nerelerde kullanılabileceğini öğrenmektir.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
• • İş değerleme nedir?
• • İş değerleme ne yarar sağlar?
• • İş değerleme yöntemleri
• • İş değerleme uygulaması
• • İş değerleme sonuçlarının kullanılması’ dır.

AMAÇ

Organizasyon şeması ve görev tanımları oluşturup etkin olarak kullanabilmektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Organizasyon şeması nedir?
 • Organizasyon şeması neleri gösterir?
 • Görev tanımı nedir?
 • Görev tanımı neleri içermelidir?
 • Organizasyon şeması ve görev tanımlarının işlevleri ve kullanım alanları

AMAÇ

 Motivasyon ve ödüllendirme yöntemlerini etkin bir şekilde kullanarak ekibin performansını artırmaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Motivasyon nedir
 • Motivasyon yöntemleri
 • Ödüllendirme sistemi
 • Ödüllendirme yoluyla motivasyon

AMAÇ

Oryantasyonun kurum kültürüne uyumun ilk aşaması olduğunu kavrayarak etkin bir oryantasyon süreci planlamak ve gerçekleştirmektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • İşe alım ve oryantasyon
 • Oryantasyonun amacı ve önemi
 • Oryantasyon planı
 • Oryantasyon sürecini yürütmek
 • Buddylik Sistemi

AMAÇ

Yöneticilerin sürekli geribildirim vermenin  önemini kavrayarak, ekiplerinin performansını artırmada etkin geribildirim verme aracını kullanmalarını sağlamaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Geribildirim nedir?
 • Geribildirim neden önemlidir?
 • Geribildirim verme türleri
 • Etkin Geribildirim
 • Geribildirim verirken yapılması gerekenler
 • Geribildirim verirken yapılmaması gerekenler

AMAÇ

Etkin bir performans sisteminin ilk adımının sağlıklı bir performans görüşmesi yürütmek olduğunu anlamak ve  performans görüşmelerini etkin bir şekilde yönetebilmektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Performans görüşmesi nedir?
 • Performans görüşmesinde yapılan hatalar nelerdir?
 • Performans görüşmesinde yapılması gerekenler nelerdir?
 • Performans görüşmesinde yapılmaması gerekenler nelerdir?
 • Farklı kişilik profilleri ile performans görüşmesi nasıl yürütülür?

AMAÇ

 Uygun İnsan Kaynağına sahip olmanın uygun işe uygun insanı yerleştirmekle başladığının bilincinde olarak, Yetkinlik Bazlı Mülakat tekniklerini işe alım süreçlerinde kullanabilmektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat nedir?
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Yetkinlik Bazlı Mülakatta Star Tekniği
 • Yetkinliklere Dayalı Mülakatların Avantajları ve Dezavantajları

AMAÇ

Yetenekleri elde tutmanın önemini fark ederek, yetenekleri firma içerisinde tutma ve geliştirmenin yollarını öğrenmektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Yetenek nedir?
 • Yetenek ve Beceri arasındaki fark
 • Kritik Yetenek nedir?
 • Yetenek Uygulamaları
 • Kritik Yetenekleri ve Pozisyonları Belirleme Teknikleri

AMAÇ

Her yöneticinin bir insan kaynakları yönetici olması gerektiğini anlayarak ekibi için etkin bir insan kaynakları yönetimi gerçekleştirmesini sağlamaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş
 • İK Yönetiminde Yöneticilerin Rol ve Sorumlulukları
 • İş – Çalışan Uyumu ve Kişilik Profilleri
 • Geribildirim Alma ve Verme
 • Motivasyon ve Ödüllendirme

AMAÇ

 Kişilerin kendilerini  tanımasına yardım etmek ve uygun kariyer planı oluşturmaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Kişilik profilleri
 • Güçlü ve geliştirilmesi gereken yönler
 • Kariyer nedir?
 • Kariyerin aşamaları
 • Kariyer planlamasının adımları

 


AMAÇ
Katılımcıların kurumlarının ihtiyaçlarını tespit ederek kendilerine uygun sistemi tasarlayabilmesi, hayata geçirebilmesi ve sistem çıktılarını yönetebilmesini sağlamaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Performans Yönetimi Nedir?
 • Performans Yönetimi Neden Önemlidir?
 • Performans Yönetim Sürecinin Evreleri
 • Performans Yönetimi ve Performans Ölçümü
 • Performans Yönetim Sistemleri
 • Değerlendirme Skalaları
 • Örnek Performans Sistemi Kurulumu (Uygulama)
 • Performans Değerlendirme Tarafları
 • Performans Değerlendirme Görüşmeleri
 • Performans Değerlendirirken Yapılan Hatalar

AMAÇ


Oryantasyonun kurum kültürüne uyumun ilk aşaması olduğunu anlayarak etkin bir oryantasyon süreci planlamak ve gerçekleştirmek.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • İşe alım ve oryantasyon
 • Oryantasyonun amacı ve önemi
 • Oryantasyon planı
 • Oryantasyon sürecini yürütmek
 • Buddylik sistemi

AMAÇ

Bu eğitimde katılımcılar, yetişkin eğitiminin temel ilkelerini kavrayabilecek, etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemesi tasarlayabilecek, eğitim sunumunda nelere dikkat etmesi gerektiğinin farkına varabilecek, zor katılımcılarla başa çıkabilecek,eğitim programı dizaynının ve sunumunun nasıl yapılacağının farkındalığını yaşayabilecektir.

 İÇERİK

Eğitim Yönetimi

 • Eğitimin Şirketlerdeki Önemi
 • Eğitimin Amacı
 • Etkin Bir Eğitimin Özellikleri
 • Eğitimlerde Hedef Belirleme ve İçerik Hazırlama
 • Eğitim Öncesi Hazırlıklar
 • Eğitim Yapısına Uygun Ortam Seçimi ve Hazırlanması
 • Eğitimde Oturma Düzeni
 • Eğitim Materyallerinin Doğru Yer ve Zamanda Kullanılması


Eğitimcinin Temel Özellikleri

 • Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Özgüven ve Sakinlik
 • İlgiyi Canlı Tutmak
 • Kişilik Profilleri
 • Katılımcı Profilini Tespit Etme
 • Eğitim ve Katılımcı Kalibrasyonu


Eğitim Sunumlarının Hazırlanması

 • Eğitim İçeriğini Belirleme Adımları
 • Eğitimi Yapılandırma
 • Destek Araçlarını Belirleme
 • Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri
 • Eğitim Sunumu Hazırlama
 • Sahneyi Kullanma
 • Soru ve Cevap Tarzları
 • Eğitimde Soru Alma Yanıtlama ve Soru Sorarak Etkileşim Yaratma
 • Eğitim Oyunlarının  Planlanması, Uygulamalar ve Örnekler
 • Eğitimlerde Zor İnsanlarla Başa Çıkmak, Eleştiri ve Öfkeli Tutumları Karşılama ve Sakinleştirme
AMAÇ


İnsan Kaynakları’ na dair süreçlerin uygulamaya rahatlıkla geçirilebilir tekniklerle anlatılarak, mesleğin davranış kalıplarına hâkim İnsan Kaynakları profesyonelleri yetiştirmek.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1.Gün

 • İnsan Kaynaklarına Giriş
 • Organizasyon Kurulumu


2.Gün

 • Seçme- Yerleştirme ve Oryantasyon
 • İş Değerleme ve Ücretlendirme
 1. Gün
 • Performans Yönetimi Sistemi
 1. Gün
 • Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme Sistemler
 • Yetenek & Kariyer Yönetimi
 1. Gün
 • 4857 Sayılı Kanun ve İK Uygulamaların Uyumlaştırılması
 1. Gün
 • İdeal İK Çalışanı Olmak için Koçluk Becerileri 
AMAÇ

Özellikle çalışma hayatında kendisi ve başkaları için kanun ve İK uygulamalarını takip etmek ve kayıtlar oluşturmakla sorumlu olan kişilerin yasal uygulamalar konusunda gelişimlerini sağlamak.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • İş Kanunu ve İK Uygulamaları
 • Personel Sözleşmeleri
 • Özlük Dosyası Dokümantasyonu
 • Oryantasyon Süreci
 • İzin Uygulamaları
 • Gelişim Uygulamaları
 • Disiplin ve Sicil Uygulamaları
 • İşten Çıkış Uygulamaları