Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri

Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri

Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri

Kendinizi Geliştirin

Some universities have book smarts, some have street smarts and some are just nice to look at.

Kendinizin Farkına Varın

Some universities have book smarts, some have street smarts and some are just nice to look at.

Mucizelere Kapını Açın

Some universities have book smarts, some have street smarts and some are just nice to look at.

Kişisel gelişimin ilk aşaması kendini bilmektir. Kariyer gelişim ve kurumsal gelişim için öncelikle çalışanların kendilerini bilmeleri, değerlerinin ve güçlü yanlarının farkında olmaları, iletişim tarzlarını anlamaları gereklidir. İletişim tarzlarının çalışma ortamında diğer insanlar üzerindeki etkisini anlayan çalışanların potansiyellerini doğru kullanmaları daha kolaydır. Kurum performansını en üst noktaya ulaştırmak ancak kendi potansiyelini bilen ve doğru olarak kullanan çalışanlarla mümkündür. İş Yaşamında Kişisel Farkındalık ve Denge Eğitimi, uygulamalar, workshop ve takım koçluğu ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

İş hayatında iletişim ve ilişki kurma yeteneği önemini korumaktadır. İletişim sürecinin sağlıklı yürümesi için  iletişimdeki engellerin ortadan kaldırılması ya da en azından yönetilebilmesi, iletişim yöntemlerinin etkin olarak kullanılabilmesi, empati ve duygusal zekadan yararlanılması gerekmektedir. İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi, uygulamalar, workshop ve takım koçluğu ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Günümüzde, müşterilerden tedarikçilere, çalışanlardan iş arkadaşlarına kadar iletişimde bulunulan farklı kesimlerin ihtiyaçlarını karşılamak hatta bu ihtiyaçların ötesine geçebilmek hiç olmadığı kadar önemli bir hal almıştır. İnsan odaklı bir yaklaşımla hizmet anlayışına sahip çalışanlara ve liderlere sahip olan kurumlar paydaşlarının memnuniyetini sağlayarak tercih edilir hale geleceklerdir. İş Hayatında Birbirimize Hizmet Etme Anlayışı Eğitimi, uygulamalar, workshop ve takım koçluğu ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Günümüz iş hayatında stres yaratabilecek durumlarla karşılaşmamak ya da hiç çatışma yaşamamak imkânsız gibidir. Oysa önemli olan muhtemel stres ve çatışmaları yönetebilmek ve avantaja dönüştürebilmektir. Stresi endişe gibi benzer duygu durumlarından ayırt edebilmek, strese neden olan faktörleri ve stresle baş etmenin kalıcı yöntemlerini bilmek, çatışmaları avantaja dönüştürebilmek çalışanların motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir. İş Hayatında Stres ve Çatışma Eğitimi uygulamalar, workshop ve takım koçluğu ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

İş yerlerinde çalışanların karşılaştıkları problemler çoğunlukla öğrenme fırsatı sunar. Ancak bu problemleri gelişim fırsatı olarak görebilmek her zaman çok da kolay olmayabilir. Problemleri gelişim fırsatlarına dönüştürebilmek için öncelikle problemi tanımlamak ve probleme doğru şekilde yaklaşmak gerekir. Problemleri yaratıcı şekillerde çözümleyebilen, tekrarlanmasını engellemek için kalıcı çözümler üretebilen çalışanlara sahip olan kurumlar, sahip oldukları bu insan kaynağıyla rekabette avantajlı bir konuma geçeceklerdir. Problemleri Gelişim Fırsatı Olarak Görebilme Eğitimi uygulamalar, workshop ve takım koçluğu ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Günümüzün hızla değişen dünyasına takım olarak başarabilmek fark yaratmaktadır. Ortak bir hedef için, başarıyı ve başarısızlığı paylaşarak, güven içerisinde karşılıklı bilgi aktarımında bulunabilen çalışanlar, yarattıkları sinerji ile kurumun üretkenliğine katkıda bulunurlar. Bunun ilk adımı da takım içerisinde görev dağılımının ve planlamanın doğru olarak yapılmış olmasıdır. Her bir takım üyesinin, diğer ekip üyeleriyle ve yöneticileriyle yapıcı ilişki kurarak başarı ve başarısızlığı paylaşabilmeleri gerekecektir. Takım Olarak Başarma Eğitimi, uygulamalar, workshop ve takım koçluğu ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

İş ve aile hayatında dengeli ve planlı olara, işine her anlamda konsantre olmuş çalışanların iş sonuçlarına katkısı da büyük olacaktır. Zamanını yönetmekte zorluk çeken bireylerin ise hem kendi ruhsal ve bedensel sağlıkları olumsuz etkilenecek, hem de kurumlarına gereken katkıyı sağlayamayacaklardır. Zaman Yönetimi ve İş Aile Dengesi Eğitimi, uygulamalar, workshop ve takım koçluğu ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Liderlerin kurumun karlılığına, iş sonuçlarına, çalışan motivasyonuna büyük katkı sağladıkları günümüzde kabul gören bir gerçektir. Yöneticilik ile liderlik arasındaki farkı görebilmek, kendinin ve başka liderlerin tarzlarını anlayabilmek, etkin bir lider olmanın yollarını öğrenmek liderler ve potansiyel liderler için eşsiz bir deneyimdir. Kurumu başarıya taşıyabilecek olanlar ancak etkin liderlerdir. Yönetim Becerileri Eğitimi, uygulamalar, workshop ve takım koçluğu ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Kurum kültürünün oluşturulup içselleştirilmesini, ekip üyelerinin birbirini tanımalarını ve anlamalarını, takımın bir araya gelip uyumlanmasını, motivasyonlarının ve dinamizmlerinin artmasını, kurum içi iletişimin güçlendirilmesini amaçlayan ekip oyunları ile gerçekleştirilen oyunlar ve atölye çalışmalarıdır. Motivasyon Oyunları ve Atölye Çalışmaları, farklı oyun ve uygulamalar eşliğinde iç ve dış mekânlarda gerçekleştirilebilmektedir.

Kariyer planlamanın ilk adımı kendini tanımak ve kişilik profilini bilmektir. Kendini tanıyarak kariyerine yol verebilen bireyler başarı ve mutluluğa bir adım daha yaklaşacaklardır. Kişilik Profilleri ve Kariyer Planlama eğitimi katılımcıların kendilerini tanımalarına ve kariyer planlarını oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Kişilik Profilleri ve Kariyer Planlama Eğitimi, uygulamalar, workshop ve takım koçluğu ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Günümüzde satış geleneksel kalıpların ötesine çıkmayı gerektirmekte, satış alanında çalışanların da farklı beceri ve yetkinlikler kazanmalarını gerekli kılmaktadır. Öte yandan koçluğun iş hayatına ve iş sonuçlarına etkisi de kanıtlanmış durumdadır. Satış ekibinin koçluk becerileri kazanmaları ve bu yaklaşımla iş arkadaşlarına, ekiplerine ve müşterilerine yaklaşmaları satış ekibinin müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarını ve onlar için gerçek birer çözüm ortağı olmalarını sağlayacaktır. 

Liderlerin başkalarını üstün performansa taşımada koçluk becerilerini kullanarak güvenilir koçluk ilişkileri kurmak ve motive edici koçluk görüşmeleri yapmayı öğrenerek Kişisel Gelişim Planı oluşturmak Yöneticiler için Koçluk Becerileri Eğitimi ile mümkündür. Eğitim Zenger& Folkman tarafından farklı ülkelerde de kullanılan doküman, materyal ve uygulamalar ile desteklenmektedir.

Değerlerle Yönetim

Değerler ile yönetmek, geleceği şekillendirmek için gerekli olan temel yapı taşlarının bir araya gelmesini kolaylaştırır. Paylaşılan değerler vasıtasıyla kurum içindeki güven ve motivasyon artar, dolayısıyla alınan karaların ve eylemlerin kalitesi de artar. Böyle bir ortamda kişilerin inisiyatif alma ve fedakârlıkta bulunma seviyeleri de yükselmiş olur.

Değerlerle Yönetim

Değerler ile yönetmek, geleceği şekillendirmek için gerekli olan temel yapı taşlarının bir araya gelmesini kolaylaştırır. Paylaşılan değerler vasıtasıyla kurum içindeki güven ve motivasyon artar, dolayısıyla alınan karaların ve eylemlerin kalitesi de artar. Böyle bir ortamda kişilerin inisiyatif alma ve fedakârlıkta bulunma seviyeleri de yükselmiş olur.

Değerlerle Yönetim

Değerler ile yönetmek, geleceği şekillendirmek için gerekli olan temel yapı taşlarının bir araya gelmesini kolaylaştırır. Paylaşılan değerler vasıtasıyla kurum içindeki güven ve motivasyon artar, dolayısıyla alınan karaların ve eylemlerin kalitesi de artar. Böyle bir ortamda kişilerin inisiyatif alma ve fedakârlıkta bulunma seviyeleri de yükselmiş olur.

Değerlerle Yönetim

Değerler ile yönetmek, geleceği şekillendirmek için gerekli olan temel yapı taşlarının bir araya gelmesini kolaylaştırır. Paylaşılan değerler vasıtasıyla kurum içindeki güven ve motivasyon artar, dolayısıyla alınan karaların ve eylemlerin kalitesi de artar. Böyle bir ortamda kişilerin inisiyatif alma ve fedakârlıkta bulunma seviyeleri de yükselmiş olur.

Değerlerle Yönetim

Değerler ile yönetmek, geleceği şekillendirmek için gerekli olan temel yapı taşlarının bir araya gelmesini kolaylaştırır. Paylaşılan değerler vasıtasıyla kurum içindeki güven ve motivasyon artar, dolayısıyla alınan karaların ve eylemlerin kalitesi de artar. Böyle bir ortamda kişilerin inisiyatif alma ve fedakârlıkta bulunma seviyeleri de yükselmiş olur.

Değerlerle Yönetim

Değerler ile yönetmek, geleceği şekillendirmek için gerekli olan temel yapı taşlarının bir araya gelmesini kolaylaştırır. Paylaşılan değerler vasıtasıyla kurum içindeki güven ve motivasyon artar, dolayısıyla alınan karaların ve eylemlerin kalitesi de artar. Böyle bir ortamda kişilerin inisiyatif alma ve fedakârlıkta bulunma seviyeleri de yükselmiş olur.

Değerlerle Yönetim

Değerler ile yönetmek, geleceği şekillendirmek için gerekli olan temel yapı taşlarının bir araya gelmesini kolaylaştırır. Paylaşılan değerler vasıtasıyla kurum içindeki güven ve motivasyon artar, dolayısıyla alınan karaların ve eylemlerin kalitesi de artar. Böyle bir ortamda kişilerin inisiyatif alma ve fedakârlıkta bulunma seviyeleri de yükselmiş olur.

Değerlerle Yönetim

Değerler ile yönetmek, geleceği şekillendirmek için gerekli olan temel yapı taşlarının bir araya gelmesini kolaylaştırır. Paylaşılan değerler vasıtasıyla kurum içindeki güven ve motivasyon artar, dolayısıyla alınan karaların ve eylemlerin kalitesi de artar. Böyle bir ortamda kişilerin inisiyatif alma ve fedakârlıkta bulunma seviyeleri de yükselmiş olur.

Değerlerle Yönetim

Değerler ile yönetmek, geleceği şekillendirmek için gerekli olan temel yapı taşlarının bir araya gelmesini kolaylaştırır. Paylaşılan değerler vasıtasıyla kurum içindeki güven ve motivasyon artar, dolayısıyla alınan karaların ve eylemlerin kalitesi de artar. Böyle bir ortamda kişilerin inisiyatif alma ve fedakârlıkta bulunma seviyeleri de yükselmiş olur.

Değerlerle Yönetim

Değerler ile yönetmek, geleceği şekillendirmek için gerekli olan temel yapı taşlarının bir araya gelmesini kolaylaştırır. Paylaşılan değerler vasıtasıyla kurum içindeki güven ve motivasyon artar, dolayısıyla alınan karaların ve eylemlerin kalitesi de artar. Böyle bir ortamda kişilerin inisiyatif alma ve fedakârlıkta bulunma seviyeleri de yükselmiş olur.

Değerlerle Yönetim

Değerler ile yönetmek, geleceği şekillendirmek için gerekli olan temel yapı taşlarının bir araya gelmesini kolaylaştırır. Paylaşılan değerler vasıtasıyla kurum içindeki güven ve motivasyon artar, dolayısıyla alınan karaların ve eylemlerin kalitesi de artar. Böyle bir ortamda kişilerin inisiyatif alma ve fedakârlıkta bulunma seviyeleri de yükselmiş olur.

Değerlerle Yönetim

Değerler ile yönetmek, geleceği şekillendirmek için gerekli olan temel yapı taşlarının bir araya gelmesini kolaylaştırır. Paylaşılan değerler vasıtasıyla kurum içindeki güven ve motivasyon artar, dolayısıyla alınan karaların ve eylemlerin kalitesi de artar. Böyle bir ortamda kişilerin inisiyatif alma ve fedakârlıkta bulunma seviyeleri de yükselmiş olur.

Değerlerle Yönetim

Değerler ile yönetmek, geleceği şekillendirmek için gerekli olan temel yapı taşlarının bir araya gelmesini kolaylaştırır. Paylaşılan değerler vasıtasıyla kurum içindeki güven ve motivasyon artar, dolayısıyla alınan karaların ve eylemlerin kalitesi de artar. Böyle bir ortamda kişilerin inisiyatif alma ve fedakârlıkta bulunma seviyeleri de yükselmiş olur.