İŞ ETİĞİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ - Smart People / İnsan Kaynakları

tx-course

- İŞ ETİĞİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

İŞ ETİĞİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

[weforms id="3751"]

İŞ ETİĞİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Küreselleşen dünya ekonomisiyle birlikte son dönemlerin en çok bahsedilen konularından birisi de iş etiğidir. Hangi sektörde, hangi seviyede iş yaparsanız yapın karşınıza “GÜVEN” değeri geliyorsa eğer iş etiği ve firmanız uygulamalarının etik duruşu ve algılanması ile ilgili gözden geçirme yapmanız gerekecektir.
Etik kavramı antik dönemlerden günümüze tartışılmış fakat ihtiyacı hiç yok olmamıştır. İnsan olarak bizlerin tüm yaşam kanallarımızın düzenlenmesine yardımcı olan bir kavramdır. Etik davranış, günlük hayattan- uluslararası ilişkiler boyutuna ve hatta bilim ve sanata kadar bir uygarlık seviyesinin göstergesidir.
Eğitim Amacı
Organizasyonların “İş Etiği ve Yönetimi” konusunda temel seviyede bilgilenmesi hedeflenmiştir.
Program İçeriği

  • Değer ve Etik kavramları
  • Toplumlar/Devlet ve Etik
  • İş Hayatında Doğru Davranışları Nasıl Seçeriz?
  • İş Etiği Ne Demektir?
  • İş Etiğinin Kazandırdıkları
  • Etik Olmayan Davranışları Görmek
  • Saygın/İtibarlı İşyeri Ne Demektir?
  • İşletmeler için Etik Sorumluluk Çerçevesi
  • Taraflara Karşı Sorumluluklar

Kimler Katılabilir?
Firma sahipleri, üst düzey yöneticiler, her seviyeden yöneticiler, İşletme ve İK Yöneticiler, Halkla İlişkiler Yöneticileri, Satış ve Pazarlama Yöneticileri vb.

Gelişime Katkı Sağladığı Alanlar

Organizasyon iç süreçlerinin etik kavramı üzerinden düzenleyebilme, denetim, temsilde güçlenme, vizyon ve misyonu besleme, stratejik plan ve şirket politikalarını güçlendirme

Program Yöntemleri

Sunum ve Uygulamalar

1 Gün  (10:00-  17:00 )