Eğitim ve Etkinlik Takvimi | Smart People / İnsan Kaynakları

Eğitim ve Etkinlik Takvimi

Eğitim ve Etkinlik Takvimi

Gelecek Eğitimler

Değişimin hızlandığı çağımızda belirsizlik, karmaşıklık ve kaos kabul edilmesi gereken gerçekliğe dönüşmüştür. Bu gerçeklikte sürdürülebilir başarının yolu, hem çalışanın hem de şirketin davranış değişikliğine açık olması, yeni yetkinlikler kazanması ve  gelişim kültürünü benimsemesinden geçer.

Bu eğitimde kurum ve kurumu oluşturan insanlar merkeze alınarak aşağıdaki konu başlıkları ile ele alınacaktır.

 • Kurumun işbirliğine açık organik yapısı ile tüm tarafları kapsayabilme becerisi
 • Vizyon ve değerlerin netliği ile kuruma oluşan güven ilişkisi
 • Önceliklendirmeyi doğru yaparak hızlı ve esnek bir biçimde tehditleri fırsata çevirebilme
 • İnsanı bütünsel olarak anlayabilme ve gelişimini destekleyebilme
 • İş ve yaşam entegrasyonunun önemi
 • Kurumun ve insanın birlikte hareket ederek değişime ayak uydurmaları

Bu eğitim kurumda insana dokunan ve ekip yöneten tüm yöneticilere açıktır.

Aygün Kabadayı ve Hülya Erbeyli liderliğinde sunulacak olan bu eğitimin detaylarını aşağıdaki web sitelerinden inceleyebilir veya iletişim bilgilerinden ulaşarak kayıt yaptırabilirsiniz.

www.solaraakademi.com                   www.smartpeople.com.tr

 

İletişim Bilgileri

eposta:  hr@smartpeople.com.tr

tel:        0216 6883601 / 0533 2022870

 

Bu eğitim;

 • Ruhsallık ve kişisel gelişimde genişleyip, işinde arzu ettiği başarıyı yakalamakta zorlanan,
 • İşi olupta heyecan, içsel tatmin ve amacını yitiren,
 • İşiyle ilgili netliğini kazanarak, aksiyon planı oluşturmaya ihtiyaç duyan,
 • Yaptığı iş ile varoluş amacı arasındaki ilişkiyi sorgulayan bireylere açıktır.

Her insan bahşedilen özellikleri ile tam ve bütündür.

Ve her insan yaşama katılmaya programlıdır.

İhtiyacı, hikayesine bilinç getirerek, kendini tanımaya ve potansiyelini kullanmaya istek duyması, ve yaşamdaki yönünü farklı bir bakış açısı ile görmeye açık olmasıdır.

İş insanın temel ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için gereklidir. İşin kendi içinde kuralları vardır ve uyum sağlamayı gerektirir.

Ruh ana kolondur, hissedilen ve içsel olarak bilinen bir yolculuktadır.

Yolculukta olan hissedildiğinde, iş amaç olmaktan çıkıp araca dönüşür. İş ve ruhun dansı başlar. Ortak hedeflenen büyüme ve gelişim kolaylıkla gerçekleşir. Bireyin bu yolculukta aşması gereken zorlukların nedenselliğine bilinç getirmesi onun süreç boyunca ihtiyacı olan yakıtı sağlar.

Eğitimin akışında kapsanacak konular;

 • Kişisel değerlerin tanımlanması
 • Ruhun amacıyla hizalı vizyonun oluşturulması
 • Seçeneklerin farkındalığı
 • Yaşamda yönünün belirlenmesi
 • İhtiyaçların netleşmesi
 • Kariyer ve iş planının yazılması

Bu eğitimi Aygün ve Hülya iş kadını, girişimcilik ve ruhsal deneyimlerini süzerek tasarlamışlardır. Sevgi ve gerçeklikle açacakları alanda konuyu deneyimsel uygulamalar ile derinleştireceklerdir.

Eğitim boyunca farklı uygulamalar ve duygu değişimleri sebebi ile vücut ısısı artıp/azalabileceğinden kat kat giyinmenizi, gerektiğinde kullanılmak üzere yedek tişört getirmenizi, not tutmak için defter ve kalem bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Eğitim Liderleri

Hülya Erbeyli

Yirmi yılın aşkın iş deneyime sahip Hülya, yaptığı tüm çalışmalarda merkeze insanı koyarak, bireyin başarı ve mutluluğunu esas almıştır.  Liderlik,  Kariyer Gelişimi, İnsan Kaynakları alanlarında danışmanlık ve koçluk yapmaktadır.İnsanın bütünsel doğasına anlamaya yönelik çıktığı bireysel yolculuğunda metafizik, tantra, rahim bilgeliği, aydınlanmış kalbin uyanışı, iç çocuk ve iç ergen çalışmalarına katılmış, yaşam yolcuğunda öğrenmeye ve öğrendiklerini aktarmaya olan tutkusu her daim devam etmektedir.

 

Aygün Kabadayı

Sezgisel lider, terapist, eğitmen ve iş kadınıdır. İnsanları gerçek benliklerini somutlaştırarak, bahşedilen potansiyellerine ulaşmaya yönlendirir. Yolculuğunda mühendislik kariyeri ile birlikte benlik araştırmasını hipnoterapi, derin anı süreci, tekrar bağlantı, merkaba-aydınlanan kalbin uyanışı, rahim/hara bilgeliği, transformal nefes koçluğu  ve eşi ile birlikte katıldığı çeşitli tantrik öğretiler vesilesi ile yapmış ve yapmaktadır. Hakikatini ve potansiyelini yaşamaya olan aşkı kendisini ayakları yere basan, alçak gönüllü bir birey olarak yaşamasını sağlarken aynı zamanda eşi, çocukları ve yaşamı ile yüksek bilinçli ilişkide olma arzusunu daim kılmaktadır.

Eğitim Tarihi ve Saati:

28  Aralık 2019 Cumartesi Saat 09:30 – 18:00

29 Aralık 2019 Pazar Saat 09:30 – 18:00

Eğitim Yeri:

Kanlıca Mah. Hacı Muhittin Sk. No:35 Beykoz – İstanbul

http://solaraakademi.com/iletisim/

 

İletişim Bilgileri:

Sn.Yağmur Tuğrul

M:yagmur@solaraakademi.com

T: 0549 203 04 96 / 0216 680 28 48

13 Şubat 2020 İstanbul

Kurumu etkileyen sektör dinamiklerinin hızlı değişimine odağımızı verirken aynı zamanda çalışan profillerinde de normal dağılımın değiştiğini kaçırmamalıyız.  Bu gerçeklikte sürdürülebilir başarının yolu değiştirilemeyen dış faktörleri ayırd ederek içeride esnek ve gelişime açık bir yapı kurmaktan geçer.

Bu eğitimde kurumu oluşturan insanlar merkeze alınarak, ‘sorun’ olarak algılanan çalışanların potansiyel güce dönüştürülmesine aşağıdaki konu başlıkları ile alan açılacaktır.

 • Uyumsuz ve Kuralsız nedir
 • Yaşanılan sıkıntılar ve şirketlerde yarattığı sonuçlar
 • Değiştirilebilen ve değiştirilemeyen faktörler
 • Uyumsuz ve Kuralsızların altta yatan dinamikleri
 • Potansiyel güçlü yanları
 • Pozitif gelişim kültürünü oluşturma
 • Yönetsel süreç, araç ve metodlar

Bu eğitim kurumda insana dokunan ve ekip yöneten tüm yöneticilere açıktır.

Aygün Kabadayı ve Hülya Erbeyli liderliğinde sunulacak olan bu eğitimin detaylarını aşağıdaki web sitelerinden inceleyebilir veya iletişim bilgilerinden ulaşarak kayıt yaptırabilirsiniz.

www.solaraakademi.com                   www.smartpeople.com.tr

 

İletişim Bilgileri

eposta:  hr@smartpeople.com.tr

tel:        0216 6883601 / 0533 2022870

Küreselleşen dünya ekonomisiyle birlikte son dönemlerin en çok bahsedilen konularından birisi de iş etiğidir. Hangi sektörde, hangi seviyede iş yaparsanız yapın karşınıza “GÜVEN” değeri geliyorsa eğer iş etiği ve firmanız uygulamalarının etik duruşu ve algılanması ile ilgili gözden geçirme yapmanız gerekecektir.

Etik kavramı antik dönemlerden günümüze tartışılmış fakat ihtiyacı hiç yok olmamıştır. İnsan olarak bizlerin tüm yaşam kanallarımızın düzenlenmesine yardımcı olan bir kavramdır. Etik davranış, günlük hayattan- uluslararası ilişkiler boyutuna ve hatta bilim ve sanata kadar bir uygarlık seviyesinin göstergesidir.

Eğitim Amacı

Organizasyonların “İş Etiği ve Yönetimi” konusunda temel seviyede bilgilenmesi hedeflenmiştir.

Program İçeriği

 • Değer ve Etik kavramları
 • Toplumlar/Devlet ve Etik
 • İş Hayatında Doğru Davranışları Nasıl Seçeriz?
 • İş Etiği Ne Demektir?
 • İş Etiğinin Kazandırdıkları
 • Etik Olmayan Davranışları Görmek
 • Saygın/İtibarlı İşyeri Ne Demektir?
 • İşletmeler için Etik Sorumluluk Çerçevesi
 • Taraflara Karşı Sorumluluklar
 • Aykırı Durumların Yönetimi

Kimler Katılabilir?

Firma sahipleri, üst düzey yöneticiler, her seviyeden yöneticiler, İşletme ve İK Yöneticiler, Halkla İlişkiler Yöneticileri, Satış ve Pazarlama Yöneticileri vb.

Gelişime Katkı Sağladığı Alanlar

​Organizasyon iç süreçlerinin etik kavramı üzerinden düzenleyebilme, denetim, temsilde güçlenme, vizyon ve misyonu besleme, stratejik plan ve şirket politikalarını güçlendirme

 Program Yöntemleri

Sunum ve Uygulamalar

Süre

1 Gün  (10:00-  17:00 )

Her sektörün kendi iç dinamikleri ve ihtiyaçlarına uygun organizasyonu oluşur. İK için değişkenlik gösteren durum ise organizasyonun meslek dağılımları ve yaptığı işe göre işin detay ve ağırlığında farklılıkların oluşmasıdır. Özellikle mavi yaka ve beyaz yaka karmasında iş programlarını bazen bir arada olunması bazen de farklı olunması ince kurgusu arasında dengeleri gözetmek gerekir. Bu sebepten üretim tesislerine batığımızda az sayıda kuruluşta İK araçlarını ve süreçlerini etkin işletebilen İK profesyonellerine denk geliriz; genellikle karşımıza çıkan klasik personel yönetimi yapan profesyoneller çıkar.

Bu eğitimde İK yönünü güçlendirmek veya İK’cı olup üretim tesislerinde kariyer yapmak isteyenler için gizem perdelerini kaldırıyoruz.

Eğitim Amacı

Üretim sektöründe İK araçlarını kullanabilen profesyoneller yaratmak

Program İçeriği

 • Üretim/ İmalat tesisleri genel bakış
 • Olması gereken pozisyonlar ve organizasyonlar
 • Temel idari işletimler
 • İK’nın iş planlaması
 • İK süreçlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması
 • Mavi- gri – beyaz yaka karmasında dengeler
 • Ulaşılabilir olmak ne demek?
 • Disiplin ve etik duruş
 • Motivasyonu görmek

Kimler Katılabilir?

İK kariyeri planlayanlar, İK profesyonelleri

Gelişime Katkı Sağladığı Alanlar

Ekip yönetimi, motivasyon yönetimi, süreç ve sistem odaklılık, vizyonerlik, stratejik düşünebilme

 Program Yöntemleri

Sunum ve Uygulamalar

Süre

1 Gün  (10:00-  17:00 )

Kanlıca, İstanbul
Bu eğitim arzu ettiği sağlıklı ilişkide olmak isteyen kadın ve erkeklere açıktır.

Gerçek ve Sihirli İlişki Yaratmak dört modülden oluşan bir eğitim serisi olup, her modülde ilişkinin farklı katmanları kapsanmaktadır. İlk modülde ilişkinin temel kavramları, ilişkiyi ve bireyleri etkileyen iç ve dış faktörler, kadın ve erkeğin yapısı gibi ilişkinin gerçekliği ele alınacaktır. Her konu başlığı uygulamalar ile işlenerek katılımcıların ilişkilerinde bulundukları hali tanımlamalarına alan açılacaktır. Aynı zamanda sağlıklı, güvenli, samimi, yetişkinden bağ kuran ve karşısındakini her açıdan görebilen, ayakları yere basan ilişkide olmanın anahtarları sunularak, her bireyin nerelerde zorlandığı ve güçlü olduğunun farkındalığı verilecektir.

Birinci modül kapsamında;
İlişkide olmanın bir seçim olduğu,
İlişkide büyümenin ise ayrı bir seçim olduğu,
İlişki kurma seviyeleri ve hangi seviyeden ilişki kurulduğu,
İlişkide olunan bireyi anlamanın zorunluluğu,
Soyağacı, toplum ve toplu bilincin ilişkiye otomatik etkisini kavramanın önemi,
İlişkiye dair gerçekçi olmayan beklenti ve hayalleri anlamanın gerekliliği,
Cinsellikte kaybolmanın zararları,
Rahim/Hara ve Kalp bağlantısını yakalamanın hediyeleri işlenecektir. ​
Aygün ve Hülya`nın sevgi ve gerçeklikle açacakları alanda geniş bir yelpazede sunacakları bilgi ve deneyimin iki günlük yolculuğuna hoş geldiniz. Eğitim boyunca farklı duygu değişimleri sebebi ile vücut ısısı artıp/azalabileceğinden kat kat giyinmenizi, gerektiğinde kullanılmak üzere yedek tişört getirmenizi, not tutmak için defter ve kalem bulundurmanızı tavsiye ederiz.
Eğitim Liderleri

Hülya Erbeyli
Yirmi yılın aşkın iş deneyime sahip Hülya, yaptığı tüm çalışmalarda merkeze insanı koyarak, bireyin başarı ve mutluluğunu esas almıştır. Liderlik, Kariyer Gelişimi, İnsan Kaynakları alanlarında danışmanlık ve koçluk yapmaktadır.İnsanın bütünsel doğasına anlamaya yönelik çıktığı bireysel yolculuğunda metafizik, tantra, rahim bilgeliği, aydınlanmış kalbin uyanışı, iç çocuk ve iç ergen çalışmalarına katılmış, yaşam yolcuğunda öğrenmeye ve öğrendiklerini aktarmaya olan tutkusu her daim devam etmektedir.

Aygün Kabadayı
Sezgisel lider, terapist, eğitmen ve iş kadınıdır. İnsanları gerçek benliklerini somutlaştırarak, bahşedilen potansiyellerine ulaşmaya yönlendirir. Yolculuğunda mühendislik kariyeri ile birlikte benlik araştırmasını hipnoterapi (NGH, Kanada), Derin Anı Süreci (DMP, Roger Woolger), Tekrar Bağlantı (The Reconnection, Eric Pearl), Merkaba-Aydınlanan Kalbin Uyanışı (Drunvalo Melchizedek, USA), Rahim/Hara Bilgeliği (Padma Aon Prakasha), Transformal Nefes Koçluğu (TBF) ve eşi ile birlikte katıldığı çeşitli Tantrik Öğretiler vesilesi ile yapmış ve yapmaktadır. Hakikatini ve potansiyelini yaşamaya olan aşkı kendisini ayakları yere basan, alçakgönüllü bir birey olarak yaşamasını sağlarken aynı zamanda eşi, çocukları ve yaşamı ile yüksek bilinçli ilişkide olma arzusunu daim kılmaktadır. Hizmet verdiği alanlarda, bedenlediği deneyimleri ile yolculukta oluşan sorulara yanıt verebilir, hissedilen güven ortamında sevgi ve şefkat kendiliğinden yayılır.

Eğitim Tarihi ve Saati:
15-16 Şubat 2020 Saat:09:30 – 18:00

Eğitim Yeri:
Kanlıca Mah. Hacı Muhittin Sk. No:35 Beykoz – İstanbul

Eğitim Kayıt ve İletişim:
Sn. Yağmur Tuğrul
t: 0216 680 91 91 / 0 549 203 0496
e: yagmur@solaraakademi.com

Kanlıca, İstanbul
Bu eğitim arzu ettiği sağlıklı ilişkide olmak isteyen kadın ve erkeklere açıktır.

Gerçek ve Sihirli İlişki Yaratmak dört modülden oluşan bir eğitim serisi olup, her modülde ilişkinin farklı katmanları kapsanmaktadır. İlk modülde ilişkinin temel kavramları, ilişkiyi ve bireyleri etkileyen iç ve dış faktörler, kadın ve erkeğin yapısı gibi ilişkinin gerçekliği ele alınacaktır. Her konu başlığı uygulamalar ile işlenerek katılımcıların ilişkilerinde bulundukları hali tanımlamalarına alan açılacaktır. Aynı zamanda sağlıklı, güvenli, samimi, yetişkinden bağ kuran ve karşısındakini her açıdan görebilen, ayakları yere basan ilişkide olmanın anahtarları sunularak, her bireyin nerelerde zorlandığı ve güçlü olduğunun farkındalığı verilecektir.

Birinci modül kapsamında;
İlişkide olmanın bir seçim olduğu,
İlişkide büyümenin ise ayrı bir seçim olduğu,
İlişki kurma seviyeleri ve hangi seviyeden ilişki kurulduğu,
İlişkide olunan bireyi anlamanın zorunluluğu,
Soyağacı, toplum ve toplu bilincin ilişkiye otomatik etkisini kavramanın önemi,
İlişkiye dair gerçekçi olmayan beklenti ve hayalleri anlamanın gerekliliği,
Cinsellikte kaybolmanın zararları,
Rahim/Hara ve Kalp bağlantısını yakalamanın hediyeleri işlenecektir. ​
Aygün ve Hülya`nın sevgi ve gerçeklikle açacakları alanda geniş bir yelpazede sunacakları bilgi ve deneyimin iki günlük yolculuğuna hoş geldiniz. Eğitim boyunca farklı duygu değişimleri sebebi ile vücut ısısı artıp/azalabileceğinden kat kat giyinmenizi, gerektiğinde kullanılmak üzere yedek tişört getirmenizi, not tutmak için defter ve kalem bulundurmanızı tavsiye ederiz.
Eğitim Liderleri

Hülya Erbeyli
Yirmi yılın aşkın iş deneyime sahip Hülya, yaptığı tüm çalışmalarda merkeze insanı koyarak, bireyin başarı ve mutluluğunu esas almıştır. Liderlik, Kariyer Gelişimi, İnsan Kaynakları alanlarında danışmanlık ve koçluk yapmaktadır.İnsanın bütünsel doğasına anlamaya yönelik çıktığı bireysel yolculuğunda metafizik, tantra, rahim bilgeliği, aydınlanmış kalbin uyanışı, iç çocuk ve iç ergen çalışmalarına katılmış, yaşam yolcuğunda öğrenmeye ve öğrendiklerini aktarmaya olan tutkusu her daim devam etmektedir.

Aygün Kabadayı
Sezgisel lider, terapist, eğitmen ve iş kadınıdır. İnsanları gerçek benliklerini somutlaştırarak, bahşedilen potansiyellerine ulaşmaya yönlendirir. Yolculuğunda mühendislik kariyeri ile birlikte benlik araştırmasını hipnoterapi (NGH, Kanada), Derin Anı Süreci (DMP, Roger Woolger), Tekrar Bağlantı (The Reconnection, Eric Pearl), Merkaba-Aydınlanan Kalbin Uyanışı (Drunvalo Melchizedek, USA), Rahim/Hara Bilgeliği (Padma Aon Prakasha), Transformal Nefes Koçluğu (TBF) ve eşi ile birlikte katıldığı çeşitli Tantrik Öğretiler vesilesi ile yapmış ve yapmaktadır. Hakikatini ve potansiyelini yaşamaya olan aşkı kendisini ayakları yere basan, alçakgönüllü bir birey olarak yaşamasını sağlarken aynı zamanda eşi, çocukları ve yaşamı ile yüksek bilinçli ilişkide olma arzusunu daim kılmaktadır. Hizmet verdiği alanlarda, bedenlediği deneyimleri ile yolculukta oluşan sorulara yanıt verebilir, hissedilen güven ortamında sevgi ve şefkat kendiliğinden yayılır.

Eğitim Tarihi ve Saati:
4-5 Nisan 2020 Saat:09:30 – 18:00

Eğitim Yeri:
Kanlıca Mah. Hacı Muhittin Sk. No:35 Beykoz – İstanbul

Eğitim Kayıt ve İletişim:
Sn. Yağmur Tuğrul
t: 0216 680 91 91 / 0 549 203 0496
e: yagmur@solaraakademi.com