DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK

Artan ve değişen İnsan Kaynakları yönetimi ihtiyaçlarınıza uygun, yetkin ve deneyimli İK profesyonellerimizle destek oluyoruz.

 • Yasal Zorunlulukların Denetlenmesi
 • Özlük Dosyalarının Takibi
 • İşveren Çalışan Sözleşmeleri
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Planı ve Takvimi Oluşturma
 • Eğitimleri Organize Etme ve Etkinliğinin Ölçülmesi
 • Organizasyon Şemasını Oluşturma
 • Görev Analizlerinin Yapılması
 • Görev Tanımlarının Yazılması
 • Yetkinliklerin Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması
 • İş Değerleme ve Ücretlendirmede Altyapı Çalışmaları
 • Performans Yönetim Sisteminin Takibini Yapmak
 • Yüksek Potansiyelli Çalışanların Belirlenmesi
 • Yetenek Kurulunun Yürütülmesi
 • İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Oryantasyon Sürecinin Yönetilmesi
 • Çalışan Memnuniyet Anketi ve Değerlendirmesi
 • Çalışan Motivasyon ve Aidiyetini Arttırıcı Etkinlikler
 • İK Performans Göstergelerinin Belirlenmesi, Takibi ve Raporlanması
 • İK Çalışanlarına Mentorlük

12 Ana Kriter 54 Alt Kriterden oluşan 12K Stratejik İnsan Kaynakları yönetim modeli üzerinden tasarlanan online analiz ile firmanızın insan kaynakları yönetiminin güçlü ve iyileştirilmesi gereken alanlarını tespit edebilirsiniz. Bu analizi Smart People Danışmanları ile gerçekleştirebilirsiniz.

Hem insana varlık olarak bakabilme hem de bu varlığa bakışınızı analiz etme imkânı bulabileceğiniz atölye çalışmasında, firma yönetim kadronuz ile öz değerlendirme yapmış olursunuz. Sonuçlar aşağıdaki matris ile anında görüntülenebilir ve danışman raporu ile projelendirme desteği alabilirsiniz.​

Model içerisinde yer alan ana kriterler:

1-Strateji ve hedefler

2-İK sistemleri

3-Liderlik

4-Organizasyon Şeması, Görev Tanımları ve Yetkinlikler

5-İş Değerleme ve Ücretlendirme

6-İşe alım ve Oryantasyon

7-Performans Yönetimi

8-Yetenek Yönetimi

9-Motivasyon Yönetimi

10-Çalışan Memnuniyeti

11-İşveren Marka Yönetimi

12-Kurumsal Performans Yönetim Sistemi

12 Temel, 54 alt kriterden oluşan 12K – İK Modeli kullanılarak, şirketin İK süreçleri analiz edilip mevcut durum tespiti yapılmaktadır. Şirketin vizyonu çerçevesinde İK Stratejik Planı oluşturularak bir yıl sürecek projede adım adım tüm İK süreçlerini bütünsel bir bakış açısıyla yapılandırmaktadır.

Küreselleşme, günümüzde pek çok iş stratejisini dönüştürmekte ve çağa ayak uydurmayı gerektirmektedir. İş yönetimi modelleri ve yalın üretim teknikleri milyon liralar yatırılmış iş zekâsı çözümlerinizi yönetecek insan varlığınız için stratejiniz ne olacaktır? Rekabette konumunuzu belirleyecek olan çalışanlarınıza ve iş stratejilerinize uygun vizyon ve stratejilerinizi belirme konusunda uzman danışmanlarımızla destek veriyoruz.

İnsan kaynakları yönetimi konusunda temel adımları attığınızı düşünüyor ve çalışanlarınız için performans yönetimi sistemi kurmak istiyorsanız Smart People danışmanları firma beklentilerine uygun ve sisteminiz tarafından takibi en kolay yöntemlerle performans yönetim sistemini kurmanıza destek olur.

 • Yetkinlik Bazlı Performans Yönetim Sistemi
 • Yetkinlik ve Hedeflerle Performans Yönetim Sistemi
 • 360° -180 ° Değerlendirme

Çağımız, büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı ve bu değişimlerin çok daha farklı yeni bilgi, yöntem ve stratejileri gerektirdiği bir çağdır. İçinde bulunduğumuz çağ; bilgi teknolojilerinin önemli olduğu, entelektüel kaynakların fiziksel kaynaklardan bir adım önde görüldüğü, insanın kendisini anlama, anlamlandırma ve geliştirme içerisinde olduğu, şirketlerin sanılanın aksine makineye doğru değil, insanın kıymetine doğru yöneldiği bir çağdır.

Smart People tarafından tasarlanan  Yetkinlik Belirleme, Ölçme ve Geliştirme Programları firmalarda sıkça dile getirilen yetkinlik kavramını netleştirmeniz için gerçekleştirilmektedir. Program içeriğinde,

 • Analiz: Yetkinlik belirleme anketleri, yüz yüze görüşmeler, atölye çalışmaları, kişilik envanterleri, iş tanımlarınız, şirket beklentileriniz, süreçleriniz
 • İhtiyaç Belirleme: Beklentilerimiz ve çalışanlarımızın mevcut durumuna göre gelişim programının hazırlanması, adımların projelendirilmesi
 • Gelişim ve Gelişim Takip: Smart People Danışmanları ve Koçları ile gerçekleştirilen gelişim programında, çalışanlarınızın birey ve takım olarak hedeflenen yetkinliklerde gelişim gösterebilmeleri 
 • Metotlar: Koçluk ve takım koçluğu desteği, etkili sunumlar ve atölye çalışmaları, geri bildirimler, kişisel gelişim planı yapma ve hayata geçirme, raporlamalar. 

Bir kurumda adil bir ücretlendirme politikasının olması çalışanların motivasyonunu ve performansını arttırmaz. Ancak adil bir sistemin olmaması halinde bu çalışanlar arasında şikayet nedenine ve çözülmediği durumlarda motivasyon ve performans düşüklüğüne neden olmaktadır. Buna bağlı olarak ücret yönetim sisteminin tüm çalışanlar için adil olması ve anlatılabilir zemine oturtulması kaçınılmazdır.

 • Organizasyon ve görev tanımlarının netleştirilmesi
 • İş Değerleme ile ücret bantlarının oluşturulması
 • Ücrete ilave hakların belirlenmesi
 • Performans Sisteminin ücretlere yansıması
 • Sistemin çalışanlara lansmanı

Şirketleri rekabette farklılaştıran sahip olduğu yetenekli kadrolarıdır. Yetenekleri cezbetmek, onlara ulaşmak, sahip olmak ve elde tutmak etkili bir insan varlığını yönetme  sistemi ile mümkündür. Smart People, şirketinizin yeteneklere yaklaşım stratejilerini belirlemek başta olmak üzere,

 • Organizasyon yapısının incelenmesi ve ihtiyaç analizi
 • Kilit pozisyonların belirlenmesi
 • Yeteneklere ulaşma ve elde tutma politikalarının belirlenmesi
 • Yetenek sistemi yönetim kurullarının oluşturulması
 • Yetenek ve performans sistemi entegrasyonu
 • Yöneticilere yetenek yönetimi yaklaşımı ve geri bildirim verme eğitimi
 • Bireysel gelişim planlarının hazırlanması
 • Şirket kariyer yollarının belirlenmesi
 • Koçluk ve liderlik gelişim programları ile sistemin hayata geçirilmesi

Siz yönetmesiniz de işveren markanız  her zaman vardır. Önemli olan marka algınızı olması gerektiği gibi yönlendirebilmenizdir. İşveren markanız, vaat ettiklerinizle değil yaptıklarınızla oluşur. İşveren olarak sağladığınız fonksiyonel ve psikolojik faydalarınız nelerdir? Toplum tarafından nasıl algılanıyorsunuz? Potansiyel adaylarınız sizinle çalışma hakkında ne düşünüyor? Bu sorulara verilen cevaplarla başlayan ihtiyaçlarınızı Smart People danışmanları ile belirleyebilirsiniz.

 • Mevcut fonksiyonel (ücret, yan haklar, çalışma şartları ve ortamı, kişisel gelişim, kariyer olanakları) durumunuzun iyileştirilmesi faaliyetlerinin projelendirilmesi.
 • Psikolojik algının (kurum kültürü, görsel kimlik, ürün hizmetlerinizin sunumu, rekabetçi konumun belirlenmesi, sosyal sorumluluk vb.) yönetilmesi faaliyetlerinin projelendirilmesi.
 • Şirket değerlerinizin ve çalışan değer önermenizin atölye çalışmaları ile tespit edilmesi ve nasıl lanse edileceğinin belirlenmesi.
 • Seçme- yerleştirme faaliyetleriniz ile organizasyon ve görev tanımlarınızın cezbedici hale getirilmesi.

Seçme ve yerleştirme faaliyetlerinizde kullandığınız araç ve stratejiler firma imajınız ve potansiyel adaylarınıza ulaşabilmeniz için önemlidir. Smart People, seçme-yerleştirme faaliyetlerinizi profesyonel olarak yönetebilmeniz için firmanıza özel sistem tasarımı yapar ve işe başlayan çalışanlarınız için oryantasyon sürecinin  özel ve hukuken gerekli temellere dayanmasını sağlar.

Yoğun rekabet ortamında firma olarak fark yaratmak, çalışanlarınızın ihtiyaçlarını yakından takip etmek ve çalışma şartlarını sürekli iyileştirmek için her firmanın dönemsel olarak gerçekleştirmesi gereken çalışan memnuniyeti araştırmasını Smart People Danışmanları ile gerçekleştirdiğinizde sadece ölçüm yapmaz, sonuçları projelendirilmiş olarak görme şansına sahip olursunuz.

 • Size özel soruların geliştirilmesi
 • Online ve kâğıt üzerinde değerlendirme seçenekleri
 • Analiz ve öneriler

İnsan kaynakları departmanlarının periyodik olarak denetlenmesi hem işveren imajınızın zedelenmemesi hem de kanuna uygun çalışmanın gerçekleşmesini sağlar. Smart People denetimleri üç ana başlık altında gerçekleşir.

 • Sistem Bakışaçısı
 • Prestijin Korunması
 • Hukuki Gerekliliklerin Sağlanması

Smart People desteği ile Yönetim, Liderlik, Mali Müşavir ve Hukuk Danışmanları eşliğinde firmanızı gelecek kuşaklara güvenle aktarılabilir hale geleceksiniz.

Yapılan araştırmalara göre şirketlerin sadece %35’i ikinci kuşaklara,  %15’i üçüncü kuşaklara aktarılabilmektedir. Firmanın sürdürülebilirliği için organizasyonun  gelecek kuşaklara hazırlanması ve kuşakların organizasyona adapte edilmesi gerekmektedir.

Projenin Ana Başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Aile oturumları ile Aile Meclisi Kurumunun hayata geçirilmesi,
 • Geleceğin liderlerinin belirlenmesi ve kariyerlerine hazırlanması,
 • Aile Şirketleri’ne özel Aile Anayasasının hazırlanması,
 • Firma Yönetim ve Etik Prensiplerinin belirlenmesi,
 • Firma çalışanlarının da projeye dâhil edilerek projenin devamlılığının sağlanması.

 • İş etiği, çalışanların yönetimi, adalet, dürüstlük ve eşitlik konuları ile yakından ilişkili bir kavramdır. Başka bir ifadeyle iş etiği, belli bir grup ya da özel bir topluluk için belirlenen, grup ya da özel topluluktaki bireyler tarafından benimsenen ve inanılan davranış kurallarını tanımlar. Firmanızın iş süreçlerini ve bu süreçlerde rol alan çalışanlardan beklediğiniz etik duruşu hazırlayarak çalışanlarınıza duyurmak günümüz global yaşamında önem arz etmektedir. Şirket kadroları ve süreçleri karmaşıklaştıkça yönetmek ve denetlemek gereklilik olarak görülmekle birlikte, etik olarak şirket duruşunuzu çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşlarınıza ilan etmek profesyonel imajınızı güçlendirecektir. Etik Sistemi kurulumunda Smart People; hukuk, mali ve yönetim danışmanlarıyla size özel çözümler yaratmaktadır.

İş dünyasına adım atmaya karar verdiniz.  Sektörünüzün gerektirdiği stratejiler ve faaliyetlerinize uygun organizasyon yapısının kurulması için profesyonel destek almanız ticari faaliyetlerinize sağlam bir temel üzerinde başlamanızı sağlar. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde zaman kaybetmeden sektörünüzde yer almanız için Smart People yerli ve yabancı sermayeli yatırımcılara üretimden pazarlama stratejilerine kadar uzman danışmanlar ağı ile profesyonel danışmanlık desteği verir.

 • Faaliyet Stratejileri
 • Şirket marka ve imajının belirlenmesi
 • Stratejilere uygun nitelikli çalışanların temini
 • Üretim ve depolama alanlarınız için proses kurulumu
 • Yalın üretim tekniklerinin hayata geçirilmesi
 • Belgelendirme desteği
 • Organizasyon, görev tanımları ve yetkinliklerin belirlenmesi
 • Ücretlendirme ve bordro sistemlerinin kurulumu
 • İşinizin dinamiklerine uygun eğitimlerin verilmesi

Çerez Politikası

Çerezler, Smart People web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlar. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.